en värld eller flera

.....::::<>< °<>° ><>::::....., 2018